• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Банкарски техничар


НАПОМЕНА: У школској 2022/2023 години није планиран упис на смјер банкарски техничар.

 

У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

Општеобразовни предмети: Српски језик, Енглески језик, Њемачки језик, Физичко васпитање,  Математика, Информатика, Историја, Демократија и људска права.

Стручни предмети:  Књиговодство, Економија, Пословна информатика, Канцеларијско пословање, Банкарско пословање, Статистика, Финансијска математика, Банкарска обука, Банкарско право, Менаџмент, Банкарске процедуре и Изборни предмет.

 

У оквиру четверогодишњег школовања за банкарског техничара, ученици се оспособљавају за класичне финансијско – банкарске послове и послове осигурања, за стицање комуникацијских вјештина, као и обављање књиговодствених и рачуноводствених услуга. Такође, стичу знања о  банкарском управљању и руковођењу и обучавају се за организивање послова у банкарским институцијама. Изучавају правну регулативу у банкарском систему.

Након завршеног средњег образовања, банкарски техничари имају могућност запослења у свим предузећима која се баве банкарским, осигуравајућим и финансијским пословањем  као што су банке, осигуравајућа друштва, шпедитерске услужне дјелатности...Након завршеног школовања, могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.