• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Економски техничар


У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

Општеобразовни предмети: Српски језик, Енглески језик, Њемачки језик, Физичко васпитање,  Математика, Информатика, Историја, Географија, Демократија и људска права, Пословна комуникација и Социологија и Филозофија.

Стручни предмети: Књиговодство, Економија, Пословна информатика, Привредна математика, Монетарна економија и банкарство, Право, Статистика, Изборни предмет и Практична настава.

Током школовања у оквиру смјера економски техничар, ученици се оспособљавају за обављање књиговодствених, комерцијалних и рачуноводствених услуга, те након завршене средње школе могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и културним институцијама, могу да оснују своја приватна предузећа и да се баве предузетништвом. Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.