• Краља Алфонса XIII бр.34
    78 000 Бања Лука
  • Број телефона
    051/231-250
  • Е-пошта
    ss03@skolers.org
  • eduis

Пословно-правни техничар


У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

Општеобразовни предмети: Српски језик, Енглески језик, Њемачки језик, Латински језик Физичко васпитање,  Математика, Информатика, Историја, Географија, Демократија и људска права, Пословна комуникација и Социологија и Филозофија.

Стручни предмети: Право, Књиговодство, Економија, Пословна информатика, Привредна математика, Монетарна економија и банкарство,  Статистика, Изборни предмет и Практична настава.

 

Пословно – правни техничари су канцеларијски службеници. Током школовања ученици се оспособљавају за обављање административних послова, комуницирања са странкама, стицању знања из предузетништва, менаџмента, кореспонденције, књиговодства, финансија и банкарства. Након завршеног школовања, могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.